Da Frame oblikovanje obrvi

Nagradne igre

PRAVILNIK SPLETNIH NAGRADNIH IGER

Organizator nagradnih iger za Da Frame je Katra Lah s.p. – Da Frame, kozmetične storitve, Katra Lah s.p., Na klančku 4, 1000 Ljubljana, DŠ 71430580.

1. Pogoji sodelovanja 
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre.

2. Kako sodelovati v nagradni igri
Odgovorite na nagradno vprašanje, če je le-to postavljeno in vpišite obvezne podatke (ime, e-naslov). 

3. Podelitev nagrad 
Nagrado prejme tisti, ki ga bo določil računalniški žreb. V nagradni igri sodelujejo vsi pravilno poslani odgovori, ki ustrezajo pogojem, navedenim pod točko 2. in ki bodo prispeli do konca trajanja posamezne nagrade igre. Nagradno žrebanje bo potekalo zadnji dan nagradne igre.

4. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade 
Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

5. Davki in akontacija dohodnine
Nagrada je vredna manj kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti.

6. Obvestilo in dostava nagrad
Pred izročitvijo nagrad organizator nagradne igre kontaktira nagrajence, da mu v roku 30 dni posredujejo še preostale potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko. Prejemnik nagrade bo le-to nato prejel po dogovoru. Če se v roku 30 dni od nagradne igre organizator in nagrajenec nagradne igre ne dogovorita za prevzem nagrade, nagrada poteče.

7. Odgovornost
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena kot nagrajenec. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

8. Pravila nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

9. Uporaba osebnih podatkov
Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (imena in priimka) na facebook strani Da Frame (www.facebook.com/da.frame.katra). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007). Z sodelovanjem v nagradna igri dovoli obdelavo podatkov v oglaševalske namene.

10. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri v elektronski obliki na naslov info@da-frame.com.

11. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

12. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na facebook strani Da Frame oblikovanje obrvi (https://www.facebook.com/da.frame.katra) in na spletni strani www.da-frame.com.

NAGRAJENCI:

 • Facebook, 26.8.2019: Oblikovanje in barvanje obrvi: Alja Lapan
 • Facebook, 2.12.2019: Oblikovanje in barvanje obrvi in bio šipkovo olje (Malinca.si): Karmen Kocpek
 • Facebook, 5.1.2020: Popust v višini 10 €: Klara Rošer
 • Facebook, 23.2.2020: Popust v višini 50%: Nuša Bezjak + 1
 • Instagram, 23.2.2020: Popust v višini 50%: Gaia Mihalinec + 1
 • Facebook, 8.3.2020: Oblikovanje in barvanje obrvi: Marjetka Perc
 • Instagram, 8.3.2020: Oblikovanje in barvanje obrvi: Teja Smeja
 • Facebook, 13.4.2020: Oblikovanje in barvanje obrvi: Dragica Brglez
 • Instagram, 21.6.2020: Oblikovanje in barvanje obrvi: Adela Palamar
 • Facebook, 21.6.2020: Oblikovanje in barvanje obrvi: Brigita Krajnik
 • Facebook, 22.10.2020: Microblading: Tamara Jerič Miklič
 • Facebook, 18.4.2021: Klasično podaljševanje trepalnic: Ingrid Zarić, Jasna Ivanuša, Patricija Catal
 • E-mail, 26.4.2021: Powder brows: Brigita Fojkar
 • E-mail, 19.5.2021: Podaljševanje trepalnic + refil: Mateja Novak, Klavdija Kolman